Het Waterlands Kamerkoor presenteert....

 

Het Waterlands Kamerkoor bestaat dit jaar 40 jaar!  In november 2015 hebben we ons jubileumjaar geopend met een zeer mooi "Concert of Generations". Wij vervolgden ons jubileum met een Passie-programma op 20 maart 2016 met medewerking van harpiste Merel Naomi. Op 5 november 2016 sluiten we ons jubileumjaar af met o.a. een uitvoering van de Missa Scala Aretina van Francisco Valls.
  

 
 Francisco Valls (1665 – 1747)

Valls heeft zijn hele leven in Catalunya gewoond en gewerkt. Hij componeerde en was ook werkzaam als muziek theoreticus. Valls was een productief componist. Zijn composities zijn in archieven over heel Spanje terug te vinden. Hij heeft o.a. tien missen (7- 16 stemmig) 9 magnificatten, motetten, litanieën, oratoria, villancicos en instrumentale muziek geschreven. Valls heeft zich ook verdienstelijk gemaakt met het schrijven van een muziektheoretische verhandeling over harmonie, contrapunt, continuo, nationale stijlen enz. Deze “Mapa Armonica” uit 1741-2 werd na zijn dood gepubliceerd maar circuleerde ook daarvoor al over het Spaanse continent. 

Missa “Scala aretina”
Deze compositie is het meest bekende werk van Valls. De naam is afgeleid van de hexachord tonenreeks ut-re-me-fa-sol-la van Guido d’Arezzo. Deze zestonige reeks is het hoofdmotief van de mis en is door alle partijen heen te herkennen, vooral in het Kyrie. De mis steunt op de volgende uitgangspunten:
- de zestonige reeks ut-re-mi-fa-sol-la, zowel melodisch als harmonisch bepalend
- het concerterend element: dialogiserende instrumentale en vocale groepen
- homofone ritmische klankblokken naar voorbeeld van de meerkorige Venetiaanse stijl
- renaissancistische polyfonie.
Het is welhaast onvoorstelbaar maar de mis is voor liturgisch gebruik in 1702 geschreven voor de kathedraal in Barcelona. Het is een groots opgezet werk voor vier koren waarvan één voor instrumenten, waarin vooral de trompetten een prominente rol spelen, met daarnaast drie vocale koren: koor 1 solistenkoor SAT; koor 2 SSAT; koor 3 SATB. De uitgebreidheid van het aantal koren en de verschillende samenstellingen ervan wordt door Valls op een gevarieerde manier ingezet maar opvallend is toch vooral de enorme klankweelde die het spel van de verschillende groepen samen oplevert.

Voor het nieuwe programma in november 2016 zoeken we nog bassen en tenoren. Kijk voor meer informatie onder "Lid worden?"

 
 

    Waterlands Kamerkoor 18 mei 2014 Hermitage

Waterlands Kamerkoor Hermitage 

  

wkklogo small